หลวงปู่เฉลิม ผลปญฺโญ..พิธีพุทธาภิเษกยักษ์ทุ่งพระ..พร้อม

หลวงปู่เฉลิม ผลปญฺโญ..พิธีพุทธาภิเษกยักษ์ทุ่งพระ..พร้อมสายฝนอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองครั

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังนั่ง
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว