เผยแผ่บารมีชีวประวัติ
พระครูวินิตปัญญาคุณ หรือ หลวงปู่เ

เผยแผ่บารมีชีวประวัติ
พระครูวินิตปัญญาคุณ หรือ หลวงปู่เฉลิม ผลปัญโญ แห่งวัดพวงนิมิต เกิดเดือนมกราคม พ.ศ.2487(อ้างอิงมาจากบัตรประชาชน) บ้านเดิมอยู่ที่บ้านหนองปรือ อ.เมือง จ.สระแก้ว อุปนิสัยชอบใฝ่ศึกษาธรรมะบวชเรียนเป็นสามเณรตั้งแต่เล็กๆ ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก บางครั้งต้องออกมาเพื่อมาดูแลครอบครัวบ้าง จนเมื่ออายุเข้าวัยเกณฑ์ทหารได้ไปทำหน้าที่รับใช้ชาติพอหลังปลดประจำการได้กลับบ้านมาช่วยดูแลครอบครัวตอบแทนคุณบิดามารดาจนฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวไม่ลำบาก จากการที่บวชเรียนศึกษาธรรมตั้งแต่เด็กท่านมีใจใฝ่ธรรมะและได้ละทางโลกเข้าสู่ร่มกาเสาวภักดิ์บรรพชาเป็นพระภิกษุ เมื่อราวๆปีพ.ศ.2512 ตอนอายุ 25 ปี มีหลวงพ่อทองพระครูรัตนสราธิคุณเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นพระอุปปัชฌา และพระอาจารย์มีพระนิมิตธรรมคุณวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ เป็นพระกรรมวาจา ท่านได้รับการท่ายทอดวิชาจากพระครูรัตนสราธิคุณ(หลวงพ่อทองวัดสระแก้วเกจิผู้เรืองนาม)เป็นเวลาเกือบ 7 ปี พอที่มีวิชาความรู้แตกฉานดูแลโปรดชาวบ้านได้เมื่อปีราวๆพ.ศ.2518 ชื่อเสียงปฏิปทาเลื่องลือ ท่านได้รับนิมนต์ให้มาจำพรรษา อยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านหนองอีพวงสมัยที่ยังเป็นป่ารกทึบ(ปัจจุบันคือบ้านพวงนิมิต)เพราะไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ในระหว่างที่จำพรรษานั้นก็ได้ไปมาศึกษาวิชาความรู้กับพระครูมีวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ผู้มีคุณวิเศษเก่งอาคมหลายๆด้านโดยเฉพาะทางด้านหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรี ป้องกันศาตราวุธ ท่านยังได้รับเมตตาถ่ายทอดวิชาความรู้จากหลวงพ่อเส็งวัดสระแก้ว ต่อมาท่านยังได้ธุดงไปหลายที่สืบเสาะแสวงหาและได้ร่ำเรียนเพิ่มเติมวิชาคาถาอาคมตามชายแดนและการดูฤกษ์ยามโหราศาสตร์กับอาจารย์ที่เป็นฆราวาสเก่งๆอีกหลายท่านจนแตกฉาน เมื่อปี 2534ได้รับวิสุงคามพัทสีมาเป็นวัดพวงนิมิต เมื่อปี พ.ศ.2546 ท่านได้เลื่อนสมณะศักดิ์
เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ท่านได้เมตตาโปรดญาติโยมที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น ปรับทุกข์คลายโศกต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านเป็นที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมในเขาฉกรรจ์และเขตใกล้เคียงจนชื่อเสียงขจรไกล
อภินิหารฤทธิ์ธานุภาพวัตถุมงคลของท่านมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เมตตาค้าขาย แคล้วคลาด เกี่ยวกับรถลายานภาหนะ
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนหรือระเบิดก็มี
หน่วยทหารต้องนิมนต์ท่านให้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และแจกวัตถุมงคล ก่อนลงไปปฏิบัติหน้าที่
สามจังหวัดชายแดนใต้หลายครั้ง
ส่วนราชการมักจะมาขอให้เป็นที่ปรึกษาพิธีการด้านศาสนา งานวางศิลาฤกษ์ ตั้งศาล ฯลฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อยู่บ่อยครั้ง
ปฏิปทาท่านเป็นคนสันโดดมักน้อย เรียบง่าย
มีเมตตากรุณา เข้าหาง่าย ไม่เลือกยากดีมีจน
ลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงมีมากมาย ด้วยความเคารพและศรัทธา…
โดยสมาชิก ชื่อ ไปร์ท ประสบพร
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว