..เพียรพยายามฝึกตนเองอยู่เสมอ
บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพี

..เพียรพยายามฝึกตนเองอยู่เสมอ
บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียร
ผู้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในดวงใจ
ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมสำเร็จได้
ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้า
เมื่อเห็นแล้วเราต้องตั้งความเพียรลงไป
ภาวนาลงไป เมื่อมันยังไม่ตาย
จะไปถอยความเพียรก่อนไม่ได้.. 🙏🙏..#โอวาทธรรมหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร..🙏🙏


โดยสมาชิก ชื่อ พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์
จากกลุ่ม หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่