พระปิดตาวัดตานีสโมสรพิมพ์ในครรภ์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต

พระปิดตาวัดตานีสโมสรพิมพ์ในครรภ์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ศิลป์คล้ายกันเนื้อหาก็คล้ายกัน


โดยสมาชิก ชื่อ สมวุฒิ ตง โชคสกุลนิมิตร
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี