เปิดครับเหรียญปู่บุญวัดสาละวันปัตตานีปี 30อาจารย์นองร่ว

เปิดครับเหรียญปู่บุญวัดสาละวันปัตตานีปี 30อาจารย์นองร่วมปลุกเสก 250 รวมส่งโดยสมาชิก ชื่อ ธนโชติสมประสงค์
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี