เป็นพระเมืองปัตตานีใช่้ไหมครับ

เป็นพระเมืองปัตตานีใช่้ไหมครับ

อาจเป็นภาพระยะใกล้ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี