97″กรรมการB

97″กรรมการB

โดยสมาชิก ชื่อ สมวุฒิ ตง โชคสกุลนิมิตร
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่อง เพื่อการศึกษา จ.ปัตตานี