นอกสายวันอาทิตย์
กับ
ตะกุดเก่าๆๆ

นอกสายวันอาทิตย
กับ
ตะกุดเก่าๆๆ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด