ลงแล้วลงอีก..
เหลืองหล่อวัด

ลงแล้วลงอีก..

เหลืองหล่อวัดโดยสมาชิก ชื่อ อนันต์ยศ แซ่โค้ว
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด