#ชายกลางใหญ่

#ชายกลางใหญ่โดยสมาชิก ชื่อ คชารี ศรีรักษ์
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด