#ทั้งหมดนี้นับรวมได้ ๑,๗๐๐ ปี
๑๐๐ ปี #อาจารย์ทิม วัดช้

#ทั้งหมดนี้นับรวมได้ ๑,๗๐๐ ปี

๑๐๐ ปี #อาจารย์ทิม วัดช้างให้
โดยสมาชิก ชื่อ วีรยุทธ์ จรุงวงศ์
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด