บล็อก พ. ขีด กะไหล่เงินเดิมๆ

บล็อก พ. ขีด กะไหล่เงินเดิมๆโดยสมาชิก ชื่อ Ekkachai Innimit
จากกลุ่ม หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เหยียบน้ำทะเลจืด