พองามครับ โหม่งมะพร้าว ปี 2516 วัดชนแดน
#มือใหม่หัดสะส

พองามครับ โหม่งมะพร้าว ปี 2516 วัดชนแดน
#มือใหม่หัดสะสม

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ ข้อความ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ศึกษาก่อนสะสม)