เปิดครับ เหรียญลพทบลพแก้ว ปี2516 วัดช้างเผือก
ประกันแท

เปิดครับ เหรียญลพทบลพแก้ว ปี2516 วัดช้างเผือก
ประกันแท้ทุกกรณีครับ
#CP04510

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ ข้อความพูดว่า "เจ้าปิ๊ง ปิ๊ง เพชรบูรณ์ เจ้า"อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ ข้อความพูดว่า "เจ้า ปิ๊ง เพชรบูรณ์"
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ศึกษาก่อนสะสม)