#เหรียญทูลเกล้า ท.เล็ก และหัวแหวนเพชรกลับชนแดน..สวยทั้ง

#เหรียญทูลเกล้า ท.เล็ก และหัวแหวนเพชรกลับชนแดน..สวยทั้งคู่คับ รับประกันแท้ตลอดชีพคับ.063-9481437
#Kr.1596

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ศึกษาก่อนสะสม)