#แบ่งปัน
#รหัส073 กระทู้ 1 วันที่ 21/2/2565 ยินดีด้วย

#แบ่งปัน
#รหัส073 ♻️️กระทู้ 1 🌐วันที่ 21/2/2565 ยินดีด้วย

⭐⭐⭐เปิดประมูล : #พระสังกัจจายน์เนื้อผง พุทธคุณ วัดบุญรอดธรรมาราม กรุงเทพฯ
พร้อมเลี่ยมกรอบทองไมครอนอย่างดี
ไม่ลอกไม่ดำ สภาพสวยเดิมพร้อมใช้พร้อมบูชา
***พุทธคุณเด่นทางโชคลาภเมตตาค้าขาย
#พระสังกัจจายน์พระอสีติมหาสาวก “#แห่งโชคลาภ” เป็นพระอรหันต์ 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกในศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร พระมหากัจจายนมีอีกชื่อหนึ่งว่า กัจจานะ (หรือกัจจายนะ) ในญี่ปุ่นรู้จักทั่วไปในชื่อ “คะเซ็นเน็น” (Kasennen) ส่วนในประเทศไทยนอกจากชื่อตามภาษาบาลีแล้ว ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ “พระสังกัจจายน์” หรือ “พระสังกระจาย”
พระสังกัจจายน์ มีพุทธลักษณะอ้วน พุงพลุ้ย มีความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ เป็นหนึ่งในพระสาวกผู้ใหญ่ จัดอยู่ในเอตทัคคะ ลักษณะของพระสังกัจจายน์ โดดเด่นมองเห็นก็รู้ว่า เป็นพุทธสาวกองค์ไหน เมื่อสรุปแล้วจะเห็นว่า พุทธสาวกจำนวน ๘๐ องค์ พระเอตทัคคะ ๔๑ องค์นั้น มีเพียงพระสังกัจจายน์ เท่านั้นที่สร้างอย่างโดดเด่น คติการสร้างพระสังกัจจายน์นิยมการสร้างมาก พระสังกัจจายน์จีน แบบมหายาน หินยาน โดยเฉพาะแบบจีน พระสังกัจจายน์จีนนิยมสร้างมากกว่าในเมือง โดยมีคติความเชื่อที่ว่า “#ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วยลาภยศความเจริญรุ่งเรืองดีนักแล”

🔻 เริ่มต้น 130 ใส่ราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 20/30/50🔝
⌛ ปิดประมูลวันที่ 22/2/2565 เวลา 13.00 น.
⚠️ #ขอท่านที่พร้อมติดต่อได้หลังจบประมูล
📦 มีรวมค่าจัดส่งด่วน 50 บาท
✅ รับประกันพระแท้ 💯%
Gg
you’re the best
 best wish es 
xoxo rad r adness congrat ulations wond erful time  ยินดีด้วย  lovely tim e super zába va en de jlig dag viel Spaß süpe rsin Gl ückwu nsch bisou congrats xoxo xoxoxoLov ely time Gratul a Congratulations  Felicitaciones M uchas fel icida des Xoxo B esos y a brazos Congrat s Xoxo Love ly time Gratula  Congrat ulations F elici taciones Mucha s feli cidades Gra tula Lovely time Xoxo Congratulatio ns おめでとう ! Lovel y tim e Gratulaทำ Co ngratulat ions Felicitaciones Muchas felicidades Xoxo Besos y abrazos Congrats Xoxo Lovely timeFaceBook
โดยสมาชิก ชื่อ Tkm Memo
จากกลุ่ม พระเครื่องแท้ 100% ร่วมแบ่งปัน