#Lp2,650 นอกสายวันหยุดครับ
#กระทู้ 1 วันที่ 06/08/2565

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ปี2500-ปัจจุบัน(ศึกษา-บูชา-สะสม)