Cp0701 เปิดประมูลรูปหล่อหลวงพ่อทบ รุ่น 94 โนโค๊ต ท.แ Cp0701 เปิดประมูลรูปหล่อหลวงพ่อทบ รุ่น 94 โนโค๊ต ท.แหลมนิยม #กริ่งดัง เริ่มต้นประมูลที่99-.เคาะขั้นต่ำ100-.