#เส้นเกษาติดทุกองค์ “พระในย่ามหลวงปู่สี” พระนางพ #เส้นเกษาติดทุกองค์ “พระในย่ามหลวงปู่สี” พระนางพญาก้นย่าม หลวงปู่สี หลังหลวงพ่อโต เนื้อ